Eliot

我只想和你虚度一段温情脉脉的时光,直到地老天荒也不愿将你拉长的背影遗忘。

用尽一切力量的挣扎         最后剩下的


             也只有


              空虚


          即使太阳


      依旧照耀大地


评论